Bakken voor alleenstaande moeders in Gambia: 'Dy minsken hawwe dêr neat'

Jikke Stien den Hartogh maakt taarten en koeken. De opbrengst gaat naar het goede doel: alleenstaande moeders in Gambia. FOTO JILMER POSTMA

Jikke Stien den Hartogh bakt taarten, tulbanden en koeken voor het goede doel. Het geld is bedoeld voor alleenstaande moeders in Gambia.
Lees meer over
Achtkarspelen

,,Doe’t wy fiif jier lyn yn Gambia wiene, fûnen wy út dat wy echt yn lúkse libje. Dy minsken hawwe dêr neat.” Dat was de reden voor den Hartogh om hier in Friesland iets te ondernemen om zo geld te verzamelen voor alleenstaande moeders in Gambia.

Daarvoor houdt ze de banden sterk met het land en is ze er al verschillende keren geweest. ,,Wy hawwe noch altyd nau kontakt mei minsken út Gambia. Dat is ek nedich. Mar spitigernôch hearre jo dan ek de pittige ferhalen. Bygelyks, in kunde fan ús ferstoar. In jonge allinnichsteande mem fan 37 jier âld.”

Van taart tot cupcakes

Het vele bakken is helemaal niet zo erg volgens de Augustinusgaaster. Het varieert van een taart tot cupcakes op verzoek ,,Minsken kinne ek fersiken dwaan. Gjin probleem. Dat is hoe’t ik elke dei lear en soms giet wat mis, mar dat is net sa slim. Ik fyn it geweldich om it te dwaan en it jout my in soad foldwaning.”

Naast het bakken, verkoopt ze ook andere spullen, die krijgt ze dan toegereikt en kan ze op verschillende markten verkopen, maar door het coronavirus focust ze zich nu vooral op het bakken. De opbrengst is al best aardig. Zo heeft ze al 2000 euro opgehaald: ,,Der wurdt ek sein dat it in drip yn ’e oseaan is, mar it kin my net skele. Ik wol wat goeds dwaan foar minsken, om’t it korona-firus it har noch dreger makket.”

Melk van eigen boerderij

Den Hartogh gebruikt zoveel mogelijk eerlijke producten. Zo gebruikt ze bijvoorbeeld melk van hun eigen boerderij ,,Ik besykje ek safolle mooglik myn eigen krûden te meitsjen. Op dy manier bliuwt it sa earlik mooglik.”

Den Hartogh benadrukt hoe goed wij het hier in Nederland hebben. Ook al leven wij nu in een samenleving vol beperkingen. ,,Toeristen binne der op dit stuit ek net yn Gambia. In frou ferkeapet wat fruit op ’e dyk, mar oan wa? Der binne gjin toeristen. Se hat dêr oars neat. Echt, wy libje hjir yn lúkse.”

Nieuws

menu