Alle basisscholen in gemeente Achtkarspelen krijgen cameratoezicht vanwege aanhoudende klachten en schademeldingen

Cameratoezicht. FOTO GEMEENTE ACHTKARSPELEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen heeft besloten de komende twee jaar alle basisscholen in de gemeente te voorzien van cameratoezicht.

Het college neemt deze beslissing naar aanleiding van aanhoudende klachten en een onverminderd aantal schademeldingen van de basisscholen. Het gaat dan om vernielingen, waarvan de kosten voor rekening van de gemeente zijn, maar ook om troep en viezigheid op de schoolpleinen.

In 2019 hebben drie basisscholen in Kootstertille de gemeente gevraagd of de gemeente cameratoezicht wilde ondersteunen en faciliteren. De pilot heeft plaatsgevonden in 2020 en was succesvol. Er zijn na installatie van de camera’s, die na de pilot zijn blijven hangen, geen of nauwelijks incidenten geweest. Bij de gemeente zijn geen kostendeclaraties en/of processen verbaal meer ontvangen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Achtkarspelen