Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel presenteren hoe ze geleidelijk van het aardgas af willen

Aardgas Foto: Koen Suyk

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een concept warmtevisie gepresenteerd. In de visie staat wanneer en hoe buurten en dorpen de komende jaren geleidelijk van het aardgas af gaan.
Lees meer over
Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

Ook is een duurzaamheidsagenda opgesteld waarin de koers is uitgezet om gemeentelijke ambities en landelijke opgaven te realiseren.

Tytsjerksteradiel wil in 2040 energieneutraal zijn, Achtkarspelen uiterlijk in 2050. „Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. We moeten omschakelen naar duurzame energiebronnen en energie besparen”, stelt Margreet Jonker, wethouder van Achtkarspelen.

De conceptversies van de duurzaamheidsagenda en de warmtevisie liggen nu bij de gemeenteraden. De komende maanden bespreken zij de plannen. De planning is dat de duurzaamheidsagenda en warmtevisie begin 2021 vastgesteld zullen worden.

In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn buurten en dorpen geselecteerd die kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan. Dit geldt lang niet voor alle dorpen en buurten. Ondertussen stimuleren de gemeenten inwoners om zelf, individueel, of in een inwonersinitiatief of lokale energiecoöperatie aan de slag te gaan met het aardgasvrij en duurzaam maken van de eigen woning.

Nieuws

menu