Aanzet tot 'Knarrenhof' met 25 woningen in Surhuisterveen

FOTO PIXABAY

Een hof met ongeveer 25 koop- en huurwoningen, waar de oudere bewoners elkaar wat helpen. De werkgroep Wonen & Zorg Surhuisterveen wil dit graag voor elkaar boksen.
Lees meer over
Achtkarspelen

Voor de woonvorm is al een locatie in beeld: de plek van de voormalige mavo aan de Langelaan in Surhuisterveen. De bewoners tekenen een contract waarin staat dat ze hun bijdrage zullen leveren aan de ‘mienskip’. Iets organiseren, in de tuin werken, boodschappen doen, zulk soort activiteiten.

De werkgroep heeft meerdere samenlevingsvormen bekeken en vond een zogeheten Knarrenhof het beste passen bij Surhuisterveen. Dat is een vrijblijvende gemeenschap waar mensen van elkaars kennis, kunde en gezelschap profiteren. De werkgroep wil in Surhuisterveen overigens wat verder gaan: de bewoners moeten op papier beloven dat ze elkaar zullen helpen.

Sterkste schouders zwaarste lasten

Het is de bedoeling dat er mensen van allerlei verschillende leeftijden gaan wonen. Vanaf 45-plus zijn gegadigden welkom. De werkgroep rekent op veel animo, onder meer omdat de regio aan het vergrijzen is. Doordat ouderen langer thuis wonen, is er behoefte aan nieuwe woonvormen. Met lichte zorg voor elkaar kunnen bewoners lang aan het maatschappelijk proces deelnemen en wordt een isolement voorkomen.

Wat de verhouding wordt tussen koop en huur bij de 25 woningen hangt af van de belangstelling van de toekomstige bewoners. De gemeenschappelijke voorzieningen worden met elkaar betaald, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als een woning duurder wordt doorverkocht, komt een deel van de winst in een fonds.

2022

De werkgroep, die is ontstaan uit een initiatief van Plaatselijk Belang en ondernemersvereniging H&I, hoopt dat het college van Achtkarspelen zich achter het plan schaart. Mocht daarna ook de raad akkoord gaan, dan zouden in het najaar van 2022 de eerste bewoners er hun intrek kunnen nemen.

Nieuws

menu