Duizenden explosies en trilwagens: inwoners van Zuidwest-Friesland zijn gelaten bij het gasonderzoek dat Vermillion wil doen in hun regio: 'Rûnút beskamsum'

Duizenden explosies en trilwagens in de dorpen: bewoners van Zuidwest-Friesland kunnen zich opmaken voor het grote gasonderzoek in hun regio. Gaswinner Vermilion begint er volgende week mee.

Archieffoto uit 2017, toen DMT seismisch onderzoek deed in Olterterp.

Archieffoto uit 2017, toen DMT seismisch onderzoek deed in Olterterp. FOTO JILMER POSTMA

Hoe het kan dat het gasonderzoek in een groot deel van Zuidwest-Friesland nauwelijks lijkt te leven? Edo Hoekstra uit Koudum heeft er wel een verklaring voor, zegt hij donderdagavond in mfc De Klink in Koudum. Hij is een van de in totaal slechts acht bewoners die komen opdagen bij de informatieavond. ,,It is de begjinfaze. Net ien makket him hjir soargen oer. Pas at it echt oer gaswinning giet, tinke minsken: no moat ik dochs mar oplette.”