Zoutwinning onder vasteland is gestopt: 'Ik rop net hiel lûd hoera'

Meetpalen in de Waddenzee verzamelen data over de reactie van de bodem op de zoutwinning.

Na ruim 25 jaar is Frisia gestopt met het winnen van zout onder het Noordwest-Friese vasteland. In de regio voelt het niet echt als een overwinning.

Frisia moest uiterlijk eind dit jaar stoppen met de zoutwinning bij Tzummarum, uit de laatste nog actieve put op het vasteland. Jeroen Jansen van het bedrijf, dat de productie overhevelt naar de Waddenzee, laat nu weten dat deze winning onlangs al is stilgelegd. De maximaal toegestane bodemdaling zou nagenoeg zijn bereikt.

Het betekent dat de industriële zoutwinning onder land na 25 jaar is gestopt. En daarmee is ook een doel bereikt waar de lokale actiegroep ‘Laat het zout maar zitten’ jarenlang voor streed.

Toch voelt het niet als een overwinning, zegt Martsje Haitsma uit Tzummarum. Zij was een van de gezichten van die actiegroep. ,,Ik rop net hiel lûd hoera. Dan hie it doe gebeure moatten. It klinkt no miskien as hawwe wy sukses hân, mar se hawwe gewoan derút helle wat se derút helje mochten.”

De actiegroep hief zichzelf in 2010 op omdat zorgen over zoutwinning inmiddels breed genoeg gedeeld werden. Haitsma zegt wel te denken dat de actiegroep heeft bijgedragen aan de kritische houding hiertegen, en daarmee indirect wellicht aan de afspraak om alle activiteiten over te hevelen naar de Waddenzee.

Maar ook over die afspraak is ze niet enthousiast. ,,Ik ha altyd sein dat ik fyn dat it ek ûnder de Waadsee net moat. Yn in natoergebiet moatte je sokke aktiviteiten net dwaan.”

Lees ook | Frisia richt zich volledig op zoutwinning onder Waddenzee

Nieuws

menu