Zorgen over planning bouw brede school Beetsterzwaag

ODS De Trime: de twee basisscholen in Beetsterzwaag trekken de komende twee jaar samen in dit gebouw. FOTO ARCHIEF LC

Het plan om in Beetsterzwaag een school te bouwen vlakbij de voetbalclub kan rekenen op instemming van de raad. Zorgen zijn er echter wel.

Al ruim twee jaar wordt door de gemeente Opsterland in samenspraak met verschillende belanghebbenden uit het dorp gezocht naar een geschikte locatie voor een nieuw schoolgebouw waar de huidige basisscholen De Paedwizer en De Trime in kunnen trekken.

Twee opties

Die zoektocht leverde eind vorig jaar twee opties op : of de scholen blijven op de plek van De Trime, dicht bij het bos en de faciliteiten van Talant, of verhuizen naar de oefenvelden van voetbalvereniging De Sweach in de nabijheid van de bibliotheek en dorpshuis De Buorskip.

De laatste optie heeft de voorkeur van het dorp en de gemeente en kon maandagavond ook rekenen op steun van de raad. Over twee weken hoeft het besluit alleen nog maar door de burgemeester afgehamerd te worden om van kracht te zijn. Vanaf dat moment kan de haalbaarheid onderzocht worden.

Twijfels over haalbaarheid

Over die haalbaarheid zijn nog wel de nodige twijfels. De scholen pakken de verhuizing voortvarend op en fuseren in augustus. Vervolgens trekken ze samen tijdelijk in De Trime. Dat geeft niet al te grote problemen, vertelde directeur Jan Veenstra van openbare koepel Comprix aan de raadsleden. Als er tenminste met vaart gebouwd wordt en na de zomervakantie van 2021 een nieuw gebouw staat. ,,Wy lûke earst even by de skoanâlden yn. Mar dy sitewaasje kin net te lang duorje.’’

De kans dat de logeerpartij langer duurt dan gedacht, is echter behoorlijk groot. Dat zou kunnen door bezwaarschriften of problemen bij de bouw. Groter risico is dat de andere huurders van het gebouw voor vertraging zorgen. De voetbalclub kampt met verouderde faciliteiten en trekt graag bij de scholen in. De financiering voor het onderwijs en de kinderopvang zijn gedekt door de gemeente, de sporters zullen deze zelf rond moeten krijgen.

Haperende partner

Onder meer CDA’er Sjors Veenstra wees op het gevaar dat een haperende partner het hele proces kan vertragen. Hij wees daarbij op de situatie in Gorredijk waar door onduidelijkheid rond nieuwbouw van cultureel centrum De Skâns ook de bouw van de naastgelegen nieuwe school vertraging oploopt. D66’er René Koopmans wilde van wethouder Anko Postma weten hoe deze een soortgelijke situatie gaat voorkomen in Beetsterzwaag.

Ook ChristenUnie-frontman Gerrit Weening zag het probleem bij de andere huurders. ,,Ha sie wol de middels? Mei allinnich flessen ynsamelje komme je der net.’’ Roel Vogelzang van de PvdA zag een struikelblok in duurzaamheid. ,,Dat is wichtich mar moat net soarchje foar fertraching.’’ Hij wees naar de vlakbijgelegen kerk als eventuele geschikte locatie voor zonnepanelen. ,,Op dat dak kin mear lizze as foar de tsjerke allinnich.’’

Bouwen in verschillende tempo’s

Postma benadrukte dat de afspraken met alle deelnemers helder moeten zijn. ,,Deelname en ‘commitment’ willen we voor elkaar krijgen. Dat laat je zien en dat toon je. En dat kan je vasteleggen.’’ Nu het project de volgende fase in gaat, is dat een van de belangrijkste doelen.

Eventueel is er geld beschikbaar om de exploitatie rond te krijgen, liet de wethouder doorschemeren. Bovendien opperde hij dat de bouw in verschillende tempo’s zou kunnen plaatsvinden ,,Een groot gebouw kan, maar het bouwen van verschillende kleinere is ook een optie.’’

Nieuws

Meest gelezen