Waarom de slinkende geldbuffers en de oplopende schulden van Wetterskip Fryslân de provincie Fryslân alarmeren

De provincie Fryslân is zeer verontrust over de financiële positie van Wetterskip Fryslân. Er zijn structurele tekorten, de schulden lopen op en de reserves slinken. Een toenemende belastingdruk dreigt, waarschuwt de provincie.

Het D.F. Woudagemaal in Lemmer, kroonjuweel van Wetterskip Fryslân. Foto: Niels de Vries

Het D.F. Woudagemaal in Lemmer, kroonjuweel van Wetterskip Fryslân. Foto: Niels de Vries Foto: Niels de vries

Als toezichthouder heeft de provincie het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geïnformeerd over de volgens haar zorgelijke situatie.

Geldbuffers in luttele jaren gehalveerd