Zorgen bij docenten van NHL Stenden over cultuuronderwijs

Cultuureducatie. ANP

In een noodoproep aan cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) vragen docenten van NHL Stenden aandacht voor de toekomst van het cultuuronderwijs in de provincie.

De docenten van de Pabo en de afdeling Kunst en Educatie van de hogeschool schrijven in een brandbrief dat ze ,,zich grote zorgen maken over het niet financieren van een basisvoorziening voor cultuureducatie’’.

Stichting Keunstwerk verzorgt in de provincie al jaren een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van cultuuronderwijs. De provinciale coördinatie dreigt nu echter weg te vallen: de provincie kort Keunstwurk in de cultuurbegroting. Keunstwurk moet meer doen, met minder geld, en dat gaat volgens de briefschrijvers ten koste van de kwaliteit van het onderwijs.

Keunstwurk

De docenten maken zich zorgen over het wegvallen van een provinciale regievoerder. ,,Wanneer deze verdwijnt, verwachten wij dat de initiatieven die ontwikkeld worden alleen impact zullen hebben op degenen die er mee werken’’, schrijven ze. De docenten stellen dat er juist de afgelopen jaren een kwaliteitsslag is gemaakt. Ze zijn bang die nu te verliezen. ,,Juist nu de lijn die ingezet is in het primaire onderwijs doorgetrokken kan worden naar het voortgezet onderwijs, zou het de kennis die daar is opgedaan, meegenomen moeten worden.’’

Lees ook | Miljoen voor cultuuronderwijs Friese leerlingen

De briefschrijvers vragen gedeputeerde Poepjes ‘met klem’ om genoeg geld vrij te maken, zodat Keunstwerk haar gedane werk voort kan zetten.

Nieuws

menu