Zorgen bij NOCNSF: Steeds minder jongeren sporten, sportclubs kampen met opzeggingen

Een voetbalwedstrijd van de amateurs bij RKTVV tegen de Moerse Boys in Zundert.

Een voetbalwedstrijd van de amateurs bij RKTVV tegen de Moerse Boys in Zundert.

Sportkoepel NOCNSF maakt zich grote zorgen om de afname van met name het aantal sportende jongeren. Vooral in de leeftijd tussen 13 en 18 jaar zeggen veel jongeren hun lidmaatschap bij een sportclub op, omdat ze het lastig vinden om wekelijks op vaste tijden te trainen en wedstrijden te spelen.


NOCNSF liet databureau Kantar onderzoek doen naar de drijfveren én drempels voor Nederlanders om te sporten en daaruit blijkt volgens de koepel dat het ’sportgedrag’ aan het veranderen is.

Waar in de leeftijd tussen 5 en 12 jaar nog 67 procent van de kinderen in Nederland lid is van een sportclub, neemt dat percentage in de categorie 13-18 jaar af tot 49 procent. Het aantal niet-sportende kinderen stijgt naarmate ze ouder worden juist van 13 naar 25 procent.

Geen tijd

Volwassenen geven vaak een gebrek aan tijd op als reden om te stoppen. De onderzoekers zien in de categorie van 45 jaar en ouder dat het aantal sportende Nederlanders stabiliseert, ook in clubverband. Het onderzoek van Kantar is uitgevoerd in maart en april vorig jaar. In beide maanden gaven minimaal 6000 mensen uit de leeftijd van 5 tot 80 jaar antwoord op vragen over onder meer drijfveren en drempels voor hun sportgedrag.

NOCNSF adviseert verenigingen om beter in te spelen op de behoeften van sporters. Zo kunnen de verenigingen volgens de koepel meer mensen aan zich binden als ze een gevarieerd aanbod en flexibel beleid hebben en verbinding zoeken met andere maatschappelijke partijen.

De koepel bespreekt de uitkomsten van het onderzoek donderdag in Ahoy. Daar praten onder anderen minister Conny Helder (Sport), vertegenwoordigers van de Vereniging Sport en Gemeenten en zo’n driehonderd bestuurders en beleidsmakers uit de sector over de invulling van lokale sportakkoorden. Daarin werken lokale overheden, sportclubs en ondernemers samen om meer mensen te laten sporten en bewegen.

Sportief

De ambitie van NOCNSF is om het sportiefste land ter wereld te worden. Vorig jaar stemden de leden in met de Sportagenda 2032, een plan voor de toekomst. Hoofddoel daarvan is dat in 2032 zeker 80 procent van de Nederlandse bevolking serieus - ten minste drie keer in de week - aan het sporten is en dat iedereen dagelijks sportplezier kan beleven, in welke vorm dan ook.

NOCNSF laat maandelijks de sportdeelname in het land peilen. Op dit moment doet 55 procent van de Nederlanders wekelijks aan sport. Dat percentage lag voor de coronacrisis hoger. Tijdens die crisis kwam de georganiseerde Nederlandse sport vrijwel volledig stil te liggen.