Zorgen bij CdK Arno Brok over historisch besef in nieuwe Provinciale Staten. Slechts drie leden hebben meer dan 10 jaar ervaring

,,Ik hoopje dat jimme hjir langer sitte as 4 jier sadat der genôch ûnderfining bliuwt yn ús Fryske Steaten.”

Provinciale Staten van Provincie Fryslan en CdK Arno Brok.

Provinciale Staten van Provincie Fryslan en CdK Arno Brok. Foto: Jacob van Essen

Die wens sprak commissaris van de Koning Arno Brok woensdagmiddag uit bij de officiële beëdiging van de nieuwe Provinciale Staten.

Nog maar drie leden met meer dan 10 jaar ervaring in Friese Staten