De zomer zonder weerman Piet Paulusma. Het valt zijn vrouw en kinderen zwaar. 'Hy woe hiel graach noch libje'

Zelfs bij een aardedonker wolkendek vol regen was hij het zonnetje in huis. Bij strenge vorst werd zijn warmte tot in de huiskamer gevoeld. Piet Paulusma was op radio en tv de goedgemutste weerwaarzegger tussen de mensen. In maart overleed de man die Oant moarn! tot nationale kreet verhief. Zijn kinderen Martsje, Boukje, Kees, Geartsje en hun moeder Joke blikken terug.

De kinderen van Piet Paulusma met hun moeder Joke om tafel. Van links naar rechts: Geartsje, Kees, Boukje, Martsje en Joke.

De kinderen van Piet Paulusma met hun moeder Joke om tafel. Van links naar rechts: Geartsje, Kees, Boukje, Martsje en Joke. Foto:

Op de lange houten keukentafel van Joke Hofstee (65) in Herbaijum liggen vijf gekopieerde velletjes papier. Het is een woordzoeker uit het magazine Friesland Post die ze voor alle kinderen onder het kopieerapparaat heeft gelegd. Het thema van de puzzel is Piet Paulusma en degenen die ermee aan de slag willen, moeten in een veld met letters allerlei woorden doorstrepen die te maken hebben met het weer.

„In stikje wurdearring”, zegt de vrouw die vier kinderen op de wereld zette met Piet Paulusma en tot aan zijn laatste ademteug over hem waakte. „Op dizze manier litte sy ús dochs efkes witte dat sy Piet net gau ferjitte. Dat docht goed. Ik fûn it ek sa moai dat de fearboat op de freeds fan it ôfskie efterút fear en neist it entrepotgebou yn Harns lizzen gong, dêr’t de kiste stie. Alle minsken op it dek stienen te applaudissearjen. Yn Harns hongen de flaggen healstok. Sels de Jumbo die dat. Dêr kaam er altyd.”