Wat valt er op Terschelling straks te kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Eilanders kunnen kiezen tussen vijf partijen

De gemeenteraad van Terschelling krijgt het druk na de verkiezingen in maart. Eilanders kunnen kiezen tussen vijf partijen, die allemaal op hun eigen wijze zoeken naar een evenwicht tussen de belangen van eilanders, toeristen en natuur.

Zicht op West-Terschelling en de Brandaris.

Zicht op West-Terschelling en de Brandaris. FOTO JAN HEUFF

Liefst binnen een week wil burgemeester Caroline van de Pol een knoop doorhakken over het wel of niet doorgaan van het festival Eilân, in september. De burgemeester gaat over openbare orde en veiligheid en neemt op basis daarvan een ‘voorgenomen besluit’ over een evenementenvergunning. Het wachten is nog op een advies van zowel de Veiligheidsregio als de eigen ambtelijke organisatie.

Nieuws

menu