Dit is het zeegemaal Vijfhuizen na een jaar bouwen

De bouw van het nieuwe zeegemaal Vijfhuizen vlak boven Hallum verloopt volgens planning. Woensdag zijn de vijzels geplaatst.

Kranen van BKF brachten de stalen gevaartes op hun plek. Zaterdag gaat het gemaal open voor het publiek op de jaarlijkse Dag van de Bouw. Komend voorjaar moet Vijfhuizen klaar zijn.

Het gemaal in de zeedijk maakt een geleidelijke overgang mogelijk van zoet naar zout water in het buitendijks kweldergebied. Dit vergemakkelijkt de migratie van trekvissen, zoals paling, spiering en stekelbaars. Bij het project ‘Fan swiet nei sâlt’ komt een vaarroute voor kleine sloepen en er wordt een fietspad aangelegd.

De LC maakte dronebeelden van het imposante waterwerk. Wat is er na de eerste hap uit de dijk, een jaar geleden, zoal gebeurd?

Gebruikers van de LC-app klikken hier voor de video.

Nieuws

menu