Zo snel mogelijk stoppen met fysieke lessen aan examenleerlingen? Friese scholen zitten daar niet op te wachten

Zo snel mogelijk stoppen met de fysieke lessen aan examenleerlingen? Die oproep is niet besteed aan scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland.

Foto:

Foto: Robin van Lonkhuijsen

,,Er zijn zeker zorgen over het coronavirus, ook over de nieuwe Engelse variant die hier is opgedoken. Maar we zijn vooral heel blij dat we onze leerlingen uit de examenklassen op school les kunnen geven. Net als de groep kwetsbare leerlingen’’, zegt Angelika van der Duim, vmbo-directeur op het Dockinga College.

Op de twee locaties van het vmbo in Dokkum krijgen sinds maandag zo’n tweehonderd examenleerlingen les. Daarnaast vangt de school ook zo’n dertig kwetsbare leerlingen op, voor wie de school een belangrijk houvast is.

,,Al met al hebben we nu pakweg een kwart van de leerlingen in school, de rest volgt de lessen online’’, aldus Van der Duim. De school heeft het nodige moeten passen en meten om de roosters kloppend te krijgen, maar dat is gelukt. ,,We willen er voor zorgen dat de examenleerlingen stras een volwaardig diploma kunnen behalen.’’

'De scholen hebben het nu allemaal geregeld voor deze twee weken'

De oproep van de Algemene Onderwijsbond (Aob), om per direct te stoppen met het op school lesgeven van examenleerlingen, vindt in Friesland geen gehoor. ,,Daar komt de bond wel wat laat mee’’, reageert Anne Leijenaar van Bogerman in Sneek en het Marne College in Dokkum. De maatregel om examenleerlingen tijdens deze lockdown wel op school les te geven is genoemd tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte op 15 december. ,,De scholen hebben het nu allemaal geregeld voor deze twee weken.’’

Dat wil zeggen: met uitzondering van het Bolswarder Marne College en RSG Magister Alvinus in Sneek. Bij het Marne College was er al een brief verstuurd dat de school compleet overging op online lessen, verklaart Leijenaar. ,,Maar dat geldt alleen voor deze week, volgende week zijn in Bolsward de examenleerlingen welkom op school.’’

In Sneek ligt het anders, zegt rector Sixtus Haverkamp. RSG Magister Alvinus besloot al voor de kerstvakantie ook de examenleerlingen online les te geven. Hij spreekt van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’: ,,Wij vinden dit een verstandig besluit’’. De leerlingen worden nu zo goed mogelijk online voorbereid op de toetsweek volgende week.

RSG Simon Vestdijk en de overige scholen van koepel OVO Fryslân-Noord (scholengemeenschap Piter Jelles) volgen het kabinetsbeleid, zegt directeur Gerald Schutte van de vestiging van Simon Vestdijk in Harlingen. Hij schat dat een kleine tweehonderd examenleerlingen van de school, van vmbo tot vwo, de lessen op school volgen.

Zolang het kabinet het beleid niet verandert blijven de scholen fysiek lesgeven aan de examenleerlingen

Schutte is verbaasd over de oproep van de Aob. ,,Het doet er juist toe voor deze leerlingen, dat is toch wel de les geweest van de schoolsluiting vorig voorjaar. Natuurlijk is het een stressvolle situatie voor leerkrachten want het virus is er. Maar over het algemeen is iedereen erg blij dat we de examenleerlingen en de kwetsbare leerlingen op deze wijze kunnen helpen.’’

Alle directeuren van de scholen van OVO Fryslân-Noord (met vestigingen in Leeuwarden, Kollum, Dokkum, Harlingen en Franeker) hebben zich gisteren nog positief uitgelaten over de aanpak, zegt voorzitter van het college van bestuur Folkert Bangma. ,,Soms zijn de groepen gesplitst omdat de klassen anders te vol zouden worden’’, zegt hij. Zolang het kabinet het beleid niet verandert blijven de scholen fysiek lesgeven aan de examenleerlingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland