Ruud de Jong (66) was spin in het web van de Waddenspaghetti: 'Het is heel vervelend, maar op de Wadden is niets simpel'

Ruud de Jong (66) is in de laatste acht jaar van zijn werkzame leven bij de provincie Fryslân belast met eenheid brengen in het besturen en beheren van het Waddengebied. Hij roept bij zijn afscheid op tot meer daadkracht.

Ruud de Jong, scheidend directeur-secretaris van het Omgevingsberaad Waddengebied.

Ruud de Jong, scheidend directeur-secretaris van het Omgevingsberaad Waddengebied. Foto: Niels de Vries

De Wadden zijn van oudsher een gebied van tegenstrijdige belangen en tegenstrijdige regelgeving. Begin deze eeuw woedde er een jarenlange strijd om de zeggenschap, die Ruud de Jong als beleidsambtenaar vanaf de zijlijn als ongemakkelijk ervoer. Hetzelfde gevoel van ongemakkelijkheid had hij in de jaren negentig toen hij als milieu-ambtenaar betrokken was bij het aanwijzen van de Waddenzee als stiltegebied.