Zingen in kerken in 'waakzame' regio's mag, mits 'ingehouden' en een beperkt aantal coupletten

Corrie Gerlsma, Jantsje Gerlsma en Janny Zweed (v.l.n.r.) gaan naar hun auto. Op de startzondag hield de PKN-gemeente van Hindeloopen een autopuzzeltocht door de natuur. FOTO SIMON BLEEKER

In veiligheidsregio’s die het predicaat ‘waakzaam’ hebben mogen leden van de protestantse kerk in principe ingehouden blijven zingen.

Dat meldde predikant Wim Beekman van Classis Fryslân. Zijn bericht werd donderdag echter ingehaald door de realiteit, toen het risiconiveau in Friesland van waakzaam naar zorgelijk ging.

Beekman roept kerkleden op om het aangescherpte advies van de werkgroep ‘Zingen in de Kerk’ te volgen. Het advies luidt dat mensen worden verzocht niet te zingen in de kerk, maar in veiligheidsregio’s die in de eerste categorie - ‘waakzaam’ - vallen mag dit wel. Voorwaarden zijn wel dat er ingehouden gezongen moet worden en dat het aantal liederen en coupletten dat meegezongen wordt beperkt moet zijn.

In veiligheidsregio’s die in de categorieën zorgelijk en ernstig vallen wordt dit ten zeerste afgeraden. Wel is voorzang door vijf personen in deze regio’s verantwoord. Ook kan er buiten gezongen worden, volgens de werkgroep.

Kerken kunnen vooralsnog gebruik blijven maken van hun grondwettelijke vrijheid om kerkdiensten te organiseren. Ze moeten daarbij wel de regels van het RIVM in acht nemen, zoals de anderhalvemeter-regel.

Nieuws

menu