Zij is het nieuwe boegbeeld van de Friese PvdA

De PvdA in Friesland wil met Marijke Roskam als lijsttrekker de provinciale verkiezingen in.

In de wandelgangen zong haar naam al maanden rond , maar nu is het definitief: de lijstcommissie van de sociaal-democraten heeft de dagvoorzitter en communicatiecoach uit Cornwerd bovenaan gezet.

Roskam (36) is ook de hoofdauteur van het verkiezingsprogramma. Dat moet nog door de leden worden vastgesteld. Ook de kandidatenlijst is nog niet definitief. Medio december heeft de ledenvergadering het laatste woord.

,,Ik haw lang neitocht’’, zegt ze, maar in september besloot ze op het statenlidmaatschap te solliciteren. Ze is afgelopen zomer door Hein de Haan uit Leeuwarden gevraagd zich kandidaat te stellen.

,,Us opdracht is om sa grut mogelik te wurden. Wy moatte sjen dat wy ympakt ha en spylje ús eigen wedstriid’’, zegt ze.

Opvolger van Jannewietske de Vries

Ze is als zodanig de opvolger van de Jannewietske de Vries, tegenwoordig burgemeester van Súdwest-Fryslân. De Vries, destijds gedeputeerde, is vier jaar terug gekozen als lijsttrekker.

Bij de verkiezingen verloor de PvdA toen vier van de elf zetels. De partij keerde niet terug in het college van gedeputeerde staten . De Vries zwaaide december 2015 af als statenlid .

Hetty Janssen op tweede plaats

Drie leden van de huidige statenfractie volgen Roskam op de lijst: Hetty Janssen uit Leeuwarden (tweede), Edou Hamstra uit Leeuwarden (derde) en Douwe Hoogland uit Aldtsjerk (vierde).

Nieuw voor de staten zijn de nummers vijf tot en met tien, respectievelijk: Lilianne van den Broek uit Hidaard, Jaap Stalenburg uit Heerenveen, Anne Zijlstra uit Leeuwarden, Jan Walrecht uit Oudehaske, Erik de Groot uit Beetsterzwaag en Teun de Jong uit West-Terschelling.

Van Maurik lijstduwer

De PvdA telt momenteel zeven zetels in de staten. Van fractieleider Remco van Maurik (Wolvega) en Tjerkt Voigt (Snakkerburen) was al bekend dat ze niet terugkeren. Van Maurik heeft er in maart drie termijnen van vier jaar op zitten, maar hij staat wel als lijstduwer op de lijst. ,,Een eer’’, reageert Van Maurik.

Roel de Jong (Heerenveen) en Riek van der Vlugt (Lemmer) staan niet op de concept-lijst.

Van Asten weer lijsttrekker waterschap

Henni van Asten uit Dokkum is opnieuw beoogd lijsttrekker voor de sociaal-democraten bij de verkiezingen voor Wetterskip Fryslân, die ook op 21 maart zijn. Henk Mulder uit Leeuwarden staat tweede op deze lijst.

Henni van Asten Dokkum

2 Henk Mulder Leeuwarden

3 Annelies Stolp Oosterwolde

4 Remco Admiraal Dokkum

5 Rolf van Straten Marsum

6 Wietze van Deelen Midsland

7 Jelle de Visser Leeuwarden

8 Harry Balgobind Drachten

9 Siepie Hylkema Broeksterwâld

10 Chris van Beek Easterlittens

11 Wanda Ottens Heerenveen

12 Joukje van Roeden Gorredijk

13 Rinze Eizema Burgum

14 Ilja Zonneveld Schiermonnikoog

15 Henk Korthof Boksum

16 Cor Trompetter Noordwolde

17 Hein Kuiken Harlingen

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Verkiezingen 2019