Ziekenhuispsychiatrie Antonius Zorggroep overgedragen aan MoleMann Mental Health

Ziekenhuis Antonius in Sneek. FOTO LC

De ziekenhuispsychiatrie van de Antonius Zorggroep kan, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch worden gecontinueerd. De ziekenhuispsychiatrie is overgedragen aan MoleMann Mental Health.

Eerder is gemeld dat de Antonius Zorggroep uiterlijk per 1 januari 2022 zou stoppen met de psychiatrische afdeling en dat vanaf 15 juli 2021 geen klinische opnames meer mogelijk zijn. Naar aanleiding van die besluiten zijn in de afgelopen weken gesprekken gevoerd met MoleMann Mental Health.

MoleMann stelt personele formatie van psychiaters ter beschikking en draagt bij aan een verantwoorde voortzetting van de ziekenhuispsychiatrie binnen de Antonius Zorggroep.

Het is de intentie van beide organisaties om de functie ziekenhuispsychiatrie van de Antonius Zorggroep met ingang van 1 januari 2022 volledig aan MoleMann over te dragen.

GGZ-instelling MoleMann Mental Health heeft zestien vestigingen in Noord- en Midden Nederland waaronder twee ambulante vestigingen in Friesland (Leeuwarden en Heerenveen) en een vestiging ziekenhuispsychiatrie (Meander Medisch Centrum te Amersfoort).

Nieuws

Meest gelezen