Zicht op subsidie voor herstel funderingsschade; bestuurders van Wetterskip Fryslân zetten historische stap

Een historische avond dinsdag in het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân. Na jaren van nietsdoen willen alle fracties eigenaren van gebouwen met funderingsschade in veenweidegebieden helpen met subsidie voor herstel.

Een boerderij met funderingsschade in de Groote Veenpolder.

Een boerderij met funderingsschade in de Groote Veenpolder.

De fracties gaven het dagelijks bestuur unaniem de opdracht om uiterlijk komend voorjaar een subsidieregeling te presenteren. Hierin moet geregeld zijn dat een gebouweigenaar 40 procent van de herstelkosten vergoed krijgt tot een maximum van 40.000 euro. De subsidie is bedoeld voor eigenaren die via het Funderingsloket een herstelplan hebben gemaakt.

Nieuws

menu