Zeventien projecten in de regio Zuidwest-Fryslân ontvangen subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns

MFC Piers’ Stee in Kimswert. FOTO DOARPSWURK

Zeventien initiatieven in de regio Zuidwest-Friesland krijgen in totaal ruim 268.875 euro uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) van de provincie Fryslân.

De grootste bijdrage is er voor de verduurzaming van MFC Piers’ Stee in Kimswerd. Daarvoor stelt de provincie 75.000 euro beschikbaar. De totale projectkosten bedragen 235.170 euro.

Ook is er subsidie, 20.000 euro, voor het realiseren van een groene speelplek die past bij de nieuwe combischool in Workum en gaat er geld, 35.000 euro, naar het realiseren van een bezoekerscentrum in Heeg.

Nieuws

menu