Zelfs in gruttoparadijs Idzega is succes geen zekerheid

Alle dilemma’s van de weidevogelbescherming komen samen in het nietige Idzega, waar ze alles uit de kast halen voor de grutto. En nog is het niet genoeg. Halbe Hettema ontleedt de Skriezekrite in Een gruttoparadijs – Weidevogelbeschermers aan het woord.

Een grutto.

Een grutto. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Goutumer Halbe Hettema (66) en de grutto hebben al heel lang iets. De schrijver documenteerde als verslaggever van de Leeuwarder Courant tot 2018 het wel en wee van de Friese natuur. Weidevogels en vooral de grutto, hadden daarbij een vette streep voor.

Nieuws

menu