Zeldzame grote trap loopt rond op akker met boerenkool bij Workum

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Een zeldzame grote trap loopt sinds een aantal dagen rond op een akker met boerenkool bij Workum.

De vogel is geringd en gezenderd, waardoor duidelijk is geworden dat de vogel uit een broedproject in de regio Brandenburg uit Duitsland komt.

Halverwege de jaren negentig was het aantal van de grote trap in Duitsland gedaald tot 57 exemplaren, waarna een beschermingsproject is opgezet en broedgebieden afgerasterd worden. De eieren uit nesten buiten de beschermde plekken worden uit de nesten gehaald en in broedmachines uitgebroed, waarna de jongen, als ze groot genoeg zijn, weer worden losgelaten.

De populatie is inmiddels gegroeid tot rond de 300 exemplaren in het wild. De vogel op de foto is in 2021 geboren en is in de winter naar Nederland getrokken.

Nieuws

menu