Zelden tot nooit aangetoonde schade door aardgaswinning bij particulier in Friesland. 'Bodemdaling heeft met name consequenties voor de waterhuishouding'

Particulieren in Friesland krijgen zelden tot nooit schadevergoeding uitgekeerd als gevolg van bodemdaling door gaswinning. Ook schadevergoeding aan gebouwen door trillingen door de winning komt zo goed als niet voor in Friesland.

Gaswinningsinstallatie van Vermilion bij Burgum.

Gaswinningsinstallatie van Vermilion bij Burgum. Foto: Marcel van Kammen

Dat antwoordt Gosse Jan Steendam in reactie op vragen naar aanleiding van het uitkomen van het jaarverslag van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Steendam is secretaris van deze onafhankelijke commissie, die in Friesland alle schadeclaims afhandelt samenhangend met bodemdaling door gaswinning. Een uitzondering vormt de regio rond Harlingen en Franeker. Daar handelt een speciale gebiedscommissie de schade af.