Zeeroverslied uit 1630 laatste puzzelstuk in Dokkumer verhaal

Het lied werd ontdekt in de London Library. FOTO WIKIMEDIA

Een pas ontdekt Dokkumer zeeroverslied uit 1630 bevat ontbrekende feiten over een Dokkumer kroniek.

Die verhaalde over Duinkerker zeerovers die tijdens de Tachtigjarige Oorlog langs de Friese kust trokken. Vijf zeelieden werden in Dokkum opgehangen: een grootse gebeurtenis waarbij de brug het begaf onder het gewicht van de toeschouwers.

De tekst van het Beclach-Liedt ligt in de London Library, ontdekte Nykle Dijkstra van de Historische Vereniging. Tijdens de Admiraliteitsdagen in september voert Shantykoor De Admiraliteitssjongers een bewerking op van het lied, die hun dirigent Ridzert Beetstra maakte.

Nieuws

Meest gelezen