Zandwinning bij Friese IJsselmeerkust is van 'nationaal belang', zegt minister

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wilde aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

De geplande zandwinning voor de kust van Oudemirdum is van nationaal belang. Mede hierom grijpt minister Cora van Nieuwenhuizen niet in.

Alle procedures zijn juist verlopen, antwoordt de minister op vragen van de Tweede Kamer. De weg is nu vrij voor de gemeente De Fryske Marren om definitief in te stemmen met de bestemmingsplanwijziging voor zandwinner Smals. In de regio groeide verzet tegen de komst van een werkeiland voor de kust in het IJsselmeer. Toen ook de politiek in Den Haag zich roerde, stelde De Fryske Marren het instemmingsbesluit uit.

Volgens Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) kende de aanvraag een zorgvuldige aanloopperiode van tien jaar en wordt de natuur zoveel mogelijk ontzien. Zandputten op land stuiten op veel verzet. De staat heeft een voorkeur voor de winning van industriezand uit het IJsselmeer; winning uit de Noordzee is vele malen duurder omdat dit eerst moet worden ontzilt.

Nieuws

menu