Zandwinners zien zeehond over het hoofd

Bij de aanvraag voor een zandwinvergunning voor de kust bij Oudemirdum zijn twee groepen zeehonden die daar leven over het hoofd gezien.

Zeehond bij Mirns met bovenin de kustlijn van het IJsselmeer. FOTO RUUD MEURS

Zeehond bij Mirns met bovenin de kustlijn van het IJsselmeer. FOTO RUUD MEURS

Dat is de conclusie van bewoners en belanghebbenden. In de milieueffectrapportage (MER) heeft aannemer Smals geen melding gemaakt van twee groepjes zeehonden die zomers permanent voor de IJsselmeerkust bij Oudemirdum en Mirns verblijven enkele kilometers van de beoogde industriële zandwinning af. Bewoners en belangenorganisaties willen de zandwinning tegenhouden. De zeehond wordt in de huidige aanvraag niet meer genoemd.