Zandwinner Smals stelt De Fryske Marren ultimatum: bij geen reactie volgt dwangsom

Zandwinner Smals wil binnen twee weken van de gemeenteraad van De Fryske Marren weten waarom deze de zandwinning bij Oudemirdum weigerde. Bij geen reactie volgt er een dwangsom.

,,We grijpen alle ankers om het werk alsnog door te kunnen laten gaan’’, licht woordvoerder Fred Allers namens Smals toe. Het bedrijf heeft de informatie nodig om de gang naar de Raad van State te kunnen maken. 

Dirkzwager Legal & Tax uit Arnhem stelde de raad van De Fryske Marren per aangetekende brief, fax en email in gebreke namens Koninlijke Smals NV en Smals IJsselmeer BV uit Katwijk, Noord-Brabant.

Aanleiding is de weigering van de volksvertegenwoordiging om het bestemmingsplan te wijzigen, waardoor zandwinning voor de kust bij Oudemirdum niet mogelijk is. Hiervoor moesten de regels worden opgerekt.

Het voormalige Gaasterlân-Sleat was hiertoe bereid en ondertekende in 2011 een overeenkomst met Smals. De zandwinner minstens dertig jaar lang 2 miljoen ton zand per jaar uit het IJsselmeer zuigen.

'Zonder enige vergoeding van schade of kosten'

Ook staat erin opgenomen dat ,,de gemeente deze overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk kan ontbinden.’’ Dit ,,zonder tot enige vergoeding van schade of kosten.’’ 

Een raadsmeerderheid stemde echter tegen zandwinning. Als gevolg daarvan spatte de coalitie uiteen en moesten de beide FNP-wethouders weg.

Namens Smals wijst Dirkzwager de raad erop dat de reden tot weigering binnen twee weken na het nemen van het besluit bekend had moeten worden gemaakt. Die termijn is inmiddels verstreken. Door de ingebrekestelling krijgt de raad nog twee weken de tijd dit alsnog te doen. 

Gebeurt dit niet, dan gaat Smals naar de rechtbank ,,op straffe van dwangsommen per dag dat de raad daarmee in gebreke blijft.’’ 

Lees door : Een terugblik: Zand in het '4G-netwerk' De Fryske Marren

Nieuws

menu