Zandwinner Smals blijft bij gemeente De Fryske Marren aandringen op gesprek

Het beoogde en sterk bekritiseerde werkeiland dat baggerbedrijf Royal Smals wil aanleggen voor zandwinning in het IJsselmeer. ILLUSTRATIE ROYAL SMALS

Ondanks een eerder ‘nee’ van De Fryske Marren blijft zandwinner Smals aandringen op een gesprek. Want ,,grote belangen met winning van zandspecie.’’

Het bedrijf uit Cuijk heeft begin september weer een poging gewaagd om de gemeente aan tafel te krijgen, blijkt uit een reactie van burgemeester en wethouders op vragen van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks en FNP. Deze fracties vroegen het college onlangs naar de stand van zaken omtrent het zandwinningsdossier.

Maar Smals kreeg van het college hetzelfde antwoord als afgelopen zomer: ,,Wij laten het moment van communicatie en de inhoud ervan afhangen van de uitspraak van de Raad van State.’’ Zolang de zaak onder de rechter is, wil de gemeente dus niet praten.

Dwangsom

Half februari stemde de gemeenteraad van De Fryske Marren tegen de komst van een zandfabriek op een eiland voor de kust van Oudemirdum. Toen die dit besluit volgens Smals niet vlot genoeg officieel openbaar maakte, vroeg de zandwinner de Raad van State om de gemeente een dwangsom van 1.000 euro per dag op te leggen. Maar dit heeft dit rechtsorgaan niet gedaan.

Begin april vroeg Smals de Raad van State om voorrang. Want ,,er zijn grote belangen gemoeid met de winning van zandspecie in eigen land.’’ Ook benadrukte het bedrijf dat het door Smals beoogde plangebied ,,de enige geschikte locatie is om hierin te voorzien.’’ Ook zou er volgens de zandwinner ,,een tekort aan betonzand’’ dreigen.

Afwachten

De Fryske Marren vroeg vervolgens aan de Raad van State het verzoek om een versnelde behandeling af te wijzen. Daartegen diende Smals op zijn beurt beroep in met 57 pagina’s, exclusief bijlagen. Tevergeefs, want het werd afgewezen.

Behalve de gemeente wezen ook natuurorganisaties en Gaasterlanders een gesprek af. Ze willen de Raad van State afwachten.

Nieuws

menu