Zachte Waddendijk voor meer natuur: 'Daar waar het kan zouden we de Waddenzee wat meer ruimte willen geven'

Kokkels bij Lauwersoog. FOTO LC Foto: Wietze Landman

De versterking van 47 kilometer zeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer is een kans om de ecologie van het Waddengebied ,,een extra stimulans’’ te geven.

De natuur heeft in het verleden veel terrein moeten prijsgeven bij het insnoeren van de Waddenzee en het optuigen van de kustbescherming, met een harde scheiding tussen zout en zoet water. ,,Het voedselweb voor planten en beesten is uit zijn verband gehaald’’, zegt Jacco Doze van Rijkswaterstaat.

Het rijk werkt via de zogenaamde Programmatische Aanpak Grote Wateren aan het verzachten van de kustlijn. Dat is volgens projectmanager Doze nodig omdat ,,bestaande programma’s als de Kaderrichtlijn Water en Natura2000 niet goed genoeg zijn om dat systeem te herstellen.’’

Doze was woensdagavond een van de sprekers tijdens een digitale informatieavond over de dijkversterking van Wetterskip Fryslân. Van 2023 tot 2028 zal dik 300 miljoen euro worden gestoken in de dijk tussen Koehool en Lauwersmeer, zodat dit traject aan de jongste eisen voldoet en bestand is tegen de stijging van de zeespiegel. Via een uitgebreid ‘gebiedsproces’ mag de omgeving de komende tijd meepraten en plannen aandragen.

Ecologische verkenning

Dit inspraakproces is twee weken geleden in gang gezet met de lancering van een startnotitie (te vinden op Waddenzeekust.nl), waarop tot 28 september zienswijzen kunnen worden ingediend. Aan het natuurfront hebben rijk, Wetterskip en It Fryske Gea hun huiswerk al gedaan. Er ligt een ecologische verkenning klaar met twaalf opties voor het combineren van kustbescherming met natuurontwikkeling.

In deze opties draait het vooral om het verzachten van de grens tussen zee en land, bijvoorbeeld met nieuwe overgangen tussen zout en zoet water, nieuwe kwelderprojecten en mogelijkheden om vogels en vissen mee ruimte te geven. Deze opties spelen zich zowel buiten- als binnendijks af. Doze: ,,Daar waar het kan zouden we de Waddenzee wat meer ruimte willen geven en dan kom je toch ook bij binnendijkse oplossingen uit. Dat is een van de mogelijkheden, maar wel de meest complexe, omdat je daar te maken hebt met veel belangen.’’

De natuurbelangen zouden daar best eens kunnen botsen met die van de landbouw, die volgens een vragensteller nauwelijks aan bod komt in de startnotitie van het Wetterskip. Dagelijks-bestuurder Bé de Winter haastte zich te zeggen dat de boerenbelangen in het gebiedsproces nadrukkelijk worden meegewogen. ,,Dat is een economische factor van groot belang hier in Noord-Friesland. Dus dat krijgt alle aandacht.’’ In de stuurgroep die het jarenlange proces begeleidt, praat boerenorganisatie LTO Noord mee, evenals It Fryske Gea namens de natuurbeheerders.

Nieuws

menu