Zaak A7-blokkade is een unieke cocktail: de wetsartikelen op een rijtje

Protest bij intocht Sint verboden na blokkade

Het is een uitzonderlijke zaak die justitie aan het bouwen is tegen de 35 verdachten van de snelwegblokkade door ‘pro-Pieten’.

Twee maanden heeft het Openbaar Ministerie (OM) gebroed op welke artikelen uit het Wetboek van Strafrecht de aanhangers van Zwarte Piet met het blokkeren van de A7 bij Oudehaske mogelijk hebben overtreden. Er is de 35 (van wie 7 nog moeten worden opgespoord) formeel nog niks ten laste gelegd, maar waar ze voorlopig van verdacht worden wel. Het is een uitzonderlijke cocktail van wetsartikelen.

1- Verhinderen van een vergadering of betoging (artikel 143)

Worden de voorstanders van Zwarte Piet hier straks voor vervolgd dan is dat in Noord-Nederland de eerste keer. ,,Althans sinds 1990”, zegt OM-woordvoerder Melanie Kompier. ,,Verder terug is het niet na te gaan.” Op dit feit staat een maximale gevangenisstraf van 9 maanden en een geldboete van ‘ten hoogste’ 8200 euro.

2- Het versperren van de openbare weg (artikel 162)

De afgelopen 28 jaar heeft het OM in Noord-Nederland 35 keer iemand voor het overtreden van dit wetsartikel (162, voor de liefhebber) voor de rechter gebracht. ,,Daar zitten ook gevallen bij als bijvoorbeeld het weghalen van een putdeksel”, weet Kompier. ,,Want ook het ‘onbruikbaar maken of beschadigen’ van de openbare weg valt onder dit artikel.”

Ronduit stevig is de maximale gevangenisstraf die er op dit feit staat: negen jaar

Ronduit stevig is de maximale gevangenisstraf die er op dit feit staat: negen jaar. ,,Dat zal in deze zaak zeker niet geëist worden”, voorspelt verkeersrechtdeskundige Hein Wolswijk, hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Zware gevangenisstraffen liggen volgens Wolswijk meer voor de hand voor bijvoorbeeld het vernielen van ‘enig werk’ waarmee het luchtverkeer wordt verhinderd, want ook het verhinderen van het luchtverkeer valt onder wetsartikel 162. ,,Dat is ook wel eens gebeurd, dat een complete landingsbaan werd versperd”, weet Wolswijk.

3 - Het veroorzaken van gevaar op de openbare weg (artikel 5 van de Wegenverkeerswet)

,,Dat artikel wordt dagelijks vele malen ten laste gelegd”, zegt Wolswijk. Bij het veroorzaken van een ongeluk is dit het meest voor de hand liggende artikel. ,,En ook in dit geval is het begrijpelijk dat het OM hier in elk geval voor gaat”, vindt de professor.

Het OM heeft bewijs dat in de file die achter de blokkade ontstond zich meerdere kop-staartbotsingen hebben voorgedaan. Mogelijk is een van de buschauffeurs die de organisatie van Kick Out Zwarte Piet van Amsterdam naar Dokkum moest vervoeren door het harde remmen met zijn hoofd tegen de voorruit gekomen. Persofficier Pieter van Rest liet eerder al weten dat justitie de zaak zeer serieus neemt: ,,Het is voor ons juridisch niet van belang of deze blokkade als een ludiek protest begonnen is of niet. Ons gaat het erom of de veiligheid in het geding was.”

Celstraffen zijn formeel mogelijk, maar volgens Wolswijk ligt een geldboete gezien de ernst van de feiten veel meer voor de hand. Medestanders hebben al meer dan 40.000 euro ingezameld voor eventuele boetes. De kans bestaat dus dat de verdachten hun straf niet gaan voelen. ,,Dat een officier hierom iets anders oplegt geloof ik niet”, zegt Wolswijk. ,,Dan krijg je precedentwerking.”

Nieuws

menu