YouTubers van Tour de Tietema stomen drietal in 50 dagen klaar voor Ronde van Vlaanderen. 'We hâlde fan absurde challenges'

In vijftig dagen van nul fietservaring naar de Ronde van Vlaanderen. Kan dat? De YouTubers van Tour de Tietema namen de proef op de som.

Josse Wester (rechts), Devin van der Wiel (links) met achter hun Bas Tietema op de iconische Muur van Geraardsbergen.

Josse Wester (rechts), Devin van der Wiel (links) met achter hun Bas Tietema op de iconische Muur van Geraardsbergen. FOTO VINCENT RIEMERSMA

Het is zaterdagavond. In het beroemde wielerhotel Hof ter Kammen in het Vlaamse Oudenaarde ligt Josse Wester (27, opgegroeid in Wijnjewoude en Drachten) op de bank bij de sportmasseur. Ai, er zitten venijnige pijntjes in de benen. Hij heeft met zijn vrienden net een bord pasta met een héél klein beetje tomatensaus gegeten. ,,Steapelje, steapelje. We dogge neat oars as koalhydraten steapelje.’’ Wester moet zo trouwens gauw naar bed, want zondagmorgen om half 4 gaat de wekker.

Josse Wester (hij studeerde international business en sportmarketing aan de RUG) en zijn vrienden Devin van der Wiel (23) en Bas Tietema (25, oud-wielerprof, beste prestatie derde in Parijs-Roubaix voor beloften) maken zich op voor een grote, sportieve uitdaging. Precies vijftig dagen hebben de vrienden zich genadeloos afgebeuld om zondag hun eigen Ronde van Vlaanderen te fietsen; 270 kilometer trappen, met een coronabochtje om Antwerpen heen, over lange kasseistroken en 17 beklimmingen. 

Wester en Van der Wiel hebben praktisch nul wielerervaring. ,,Devin hie noait op in racefyts sitten.’’ Waarom deze zelfkastijding? ,,We hâlde fan absurde  challenges.  We wolle ta it uterste gean.’’ Die avonturen gaan de vrienden aan voor hun YouTube-kanaal Tour de Tietema. Hun belevenissen worden dus ook met camera’s vastgelegd. Het drietal maakt furore in de wielerwereld met komische filmpjes. Wielrenners als Peter Sagan en Greg van Avermaet werken graag mee en de fanbase groeit als een tierelier.

'It fielt sûn'

Wester: ,,Us idee is: ast as amateur foslein libjen giest as in prof, hoe fier kinst dan komme yn in sport? Dat sille wy de kommende tiid faker ûndersykje.’’ Ruim een half miljoen YouTube-kijkers (het kanaal heeft bijna 38.000 volgers) hebben gezien hoe de vrienden hun opleiding zwetend en zwoegend doorstaan. Alcohol is taboe, het dieet spartaans, de dagelijkse trainingen zijn hard. ,,As ik no yn de spegel sjoch, tink ik: jéétje. Ik bin in kilo of 6 oan fet kwyt, mar ha der 3 kilo oan spieren by krigen. It fielt sûn.’’ 

Wat begint als een sportief experiment, is uitgelopen op een happening die zowat op een profkoers lijkt. Volgauto’s, mecaniciens, trainers, sponsoren (Shimano, Garmin, Biorace) en fans maken graag onderdeel uit van team Tietema. ,,It giet hiel hurd mei de belangstelling. Net te leauwen! Mar it kostet ek ridlik wat. We ha op trainingskamp nei Itaalje west. We ha ús hier in pear kear fan de sparrekken betelje moatten... Ik hoopje dat dat straks oer is; we wolle graach fulltime YouTubers wurde.’’ 

Om half 7 zondagmorgen was de start van wat de Vlamingen  De Hoogmis  noemen. Renner Alberto Bettiol won de profronde in 2019 met een tijd van 6 uur en 18 minuten. Wester schat voorzichtig in dat team Tietema in de toertocht tussen de 10 en de 12 uren onderweg is. ,,We helje de 30 kilometer per oere gemiddeld net, tink ik. As we de finish überhaupt al helje.’’ Een motor met cameraman rijdt de hele dag mee en plaatst ondertussen updates op de sociale media.

Afkicken van de racefyts

Hoe het gegaan is? Hebben ze het gehaald? Josse Wester klinkt ‘s avonds opvallend fris aan de telefoon. ,,It gong net ferkeard!’’ Ja, ze zijn gebroederlijk en zonder kleerscheuren over de finish in Oudenaarden gekomen, waar de burgemeester hen hoogstpersoonlijk heeft verwelkomd met flessen Lidl-champagne. ,,It lichem is ridlik oan ein. We binne allegear kapot, mar ek foldien.’’ 

Het was een beetje als een droom. Er stonden mensen langs de weg, vertelt Wester. Ongelooflijk veel mensen. Ze klapten, staken fakkels aan en vuurwerk af en joegen de drie juichend de Kanarieberg, de Oude Kwaremont en de Muur van Geraardsbergen op. ,,Dat jout wol sa’n adrenalinekick fan. We krigen wjukken – we fleagen omheech.’’ De kasseistroken waren meedogenloos (,,Myn kont docht sa sear dat ik net sitte kin’’) maar de tijd is onder verwachting: ze hebben 8,5 uur op de fiets gezeten. ,,Toch hast 30 riden.’’

Het is even afkicken van de racefiets, maar stiekem denkt Tour de Tietema al na over een nieuw, mediageniek sportavontuur: een marathon rennen. ,,Neat foar my eins...’’ De mannen reizen eerst af naar de Tour de France om filmpjes op te nemen. ,,Ik tink dat it moaiste fan dizze searje wie: minsken sjen litte dat se sels wat feroarje kinne. Kinst in fyts pakke, kinst wat dwáán. It motivearret.’’ 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland