Lijsttrekker Abel Kooistra van BBB in Friesland: 'Wy binne gjin one-issuepartij'

Abel Kooistra (27) groeide op een biologisch melkveebedrijf, was fractiemedewerker bij de PVV maar kiest nu vol overtuiging voor het lijsttrekkerschap van de BBB in Friesland bij de komende Statenverkiezingen. ,,It plattelân stiet oan de latte foar tal fan feroaringen, wylst der amper rekken hâlden wurdt mei it lanlik gebiet.”

Abel Kooistra tussen de biologische koeien van het ouderlijke melkveebedrijf in Warstiens.

Abel Kooistra tussen de biologische koeien van het ouderlijke melkveebedrijf in Warstiens. FOTO NIELS WESTRA

Biologische koeien, een camping, een jachthaventje, een psychotherapiepraktijk en een Groninger windmolen. Al deze activiteiten vonden en vinden plaats op Gerkema Zathe, een melkveebedrijf in Warstiens midden in de weilanden tussen Warten en Leeuwarden. Hier groeide Abel Kooistra op en woont hij nog steeds. Voor zo lang het duurt, want hij en zijn vriendin zijn naarstig op zoek naar een eigen woning in de omgeving. Zijn broer Sytse en schoonzus Diantha runnen de boerderij, met hulp van zijn ouders Johannes en Jeltsje die nu in Boksum wonen.

Voorbeeldbedrijf landbouwtransitie