Workum verdeeld door leeuwenfontein

Het project 11Fountains scheurt Workum in tweeën. Zaterdagmiddag struinden voor- en tegenstanders rond in het atelier van houtbewerker Floor van der Leun die de fontein vervaardigt.

De twee Accoya houten leeuwen die voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 worden gemaakt en een plaats krijgen in de buurt van de haven, staan als naakte welpen in de werkplaats van Floor van der Leun. De contouren zijn duidelijk zichtbaar, maar de laatste loodjes nemen nog wel een aantal maanden hakken, slijpen en verven in beslag.

Uitvoerder en beeldhouwer Van der Leun laat haar beitel in de staartholte van de rechterleeuw rusten en schudt de houtschilfers van haar groenwollen blouse. Het is haar taak om de leeuwen uit het hout ‘halen’ en verfklaar te maken. Een pronkstuk op haar CV? “Abslút! Foaral as ambachtsfrou is dit een skitterend karwei.”

Workum in rep en roer

Ver voordat Van der Leun voor het eerst het hout te lijf ging, was Workum al in rep en roer. Het ontwerp werd gepresenteerd en allesbehalve met getoeter en vuurwerk ontvangen. Sterker nog: het tegenkamp presenteerde met een fontein in de vorm van een piemel een ludieke tegenhanger. Van der Leun reageert gevat: “Eltse man hat in lul. Ik fyn dêr weinich orizjineel oan.”

Chef-piemelfontein Henk de Boer is in de tussentijd het atelier binnengewandeld. Hij geeft aan dat de leeuwen hem totaal niet tot de verbeelding spreken. “It bin krekt twa sûkelarje bisten, meer net. Sokke ûntwerpen komsto no allinnich noch op de merke en yn de Efteling tsjin. Dat docht neat ôf oan it fakmanskip fan Fleur, mar it is gewoan net myn smaak.”

Als je de achtergrond uitlegt en toonbaar maakt, krijgt men meer begrip''

De Boer is niet de enige scepticus in de Workumer fonteinkwestie. De leeuwen zouden te groot zijn en niet passen bij het historische centrum. “Miskien as ie ienris stiet, dat it moai is”, zucht inwoner Ulbe Mulder. “Mar, it sil wol efkes wenne wurde. Se hiene mei it jild ek wat oars dwaan kinnen. In moai skip hie ik fraaier fûn.”

Zijn er dan alleen nee-schudders aanwezig? Bij lange na niet. Piet Zijlstra kan zich steeds meer in het ontwerp van de Britse architect Cornelia Parker vinden. “It wurd hiel opfallend, mar it swit rint my net fan it gesicht. As ik dit aanst sjoch stean, dan hat it ek wol wat. It is in moaie oanfolling op it nije havenplan.”

Het ontwerp doet De Boers vrouw, Hanna Visser, denken aan vroeger. “Ik bin nèst it stedhûs berne en seach as lyts famke yn de keukenstoel al tsjin deselde leeuwen op it stedhûs oan. Se binne prachtich makke. Lit dat mar oan Fleur oer.”

Haatreacties

Kitty Postma woont in Workum en is voorzitter van de fonteincommissie Workum: "De commotie is inherent aan wat je ook doet op kunstgebied, zeker in openbare ruimtes. Ik was in het begin verrast door de felle tegenstand. De haatreacties waren soms confronterend. Voor mij is het echter belangrijk dat mensen weten wat de achtergrond is. Als je dat uitlegt en toonbaar maakt, krijgt men meer begrip."

Van der Leuns Duitse staande Sita is onder het geluid van hard gebeitel onder een tafeltje met koffie en pepernoten in slaap gedommeld. De discussie laat haar duidelijk koud.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
11 Fountains