Wordt de SKS-finale straks bij Lemmer gezeild? Nieuwe discussie over wedstrijdvolgorde skûtsjesilen

Strijd in de Lemster Baai tijdens het SKS-kampioenschap vorig jaar. FOTO TOM COEHOORN Foto: Tom Coehoorn

Omdat het SKS-kampioenschap skûtsjesilen in haar ogen een mooier einde verdient, wil de commissie van het Ljouwerter skûtsje een discussie over de wedstrijdvolgorde voeren. De winnaar moet in Lemmer gehuldigd worden.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de SKS, zaterdag 7 maart in Woudsend, wil de commissie van het Ljouwerter skûtsje van andere schippers en eigenarencommissies horen hoe zij naar de wedstrijdvolgorde in de finaleweek van de SKS kijken. De Leeuwarder commissie wil het idee delen om de slotwedstrijd bij Sneek te verplaatsen naar de tweede woensdag en het SKS-kampioenschap te eindigen in Lemmer.

Volgens voorzitter Johan Haringsma van het Ljouwerter skûtsje verdient de SKS ,,een mooiere huldiging. Juist voor een publieksevenement dat de wereld overgaat past een groter spektakel voor een groter publiek’’, zegt Haringsma. ,,En dan zien wij die bij Lemmer. Tijdens de tweedaagse zijn er duizenden mensen in Lemmer die de wedstrijden volgen. Hoe mooi zou het voor hen zijn om vrijdagmiddag het feestje met de kampioen mee te vieren.’’

Lees ook | SKS gaat televisiebeelden skûtsjesilen toestaan bij behandelen protestsituaties

Finale altijd op Snitser Mar

In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de finale op verschillende wateren gezeild, naast It Heidenskip toen ook al een enkele keer bij Lemmer. Sinds 1959 wordt de finale altijd bij Sneek gezeild. Sinds een aantal jaren wordt na afloop van de laatste wedstrijd de kampioen gehuldigd op het Starteiland op het voordek van het winnende skûtsje. Haringsma ziet dat daar enkele tientallen mensen op af komen.

In Lemmer zag hij vorig jaar bij de IFKS hoe in de havenkom bij de oude sluis het einde van het kampioenschap werd gevierd. Haringsma: ,,Wij willen echt niet voor dit jaar of direct voor volgend jaar de volgorde aanpassen, maar we willen de discussie op gang brengen en het draagvlak onder de leden peilen.’’

Er zijn al jaren klachten over de wedstrijd op de slotdag. Het Starteiland trekt niet bijzonder veel waltoeschouwers in vergelijking met andere wedstrijden. Ook botsen de belangen op het eiland nog wel eens, omdat tijdens of vlak na de SKS ook de Sneekweek wordt gezeild. Binnen de skûtsjevloot wordt de entourage in Lemmer beschouwd als meer finalewaardig dan het Starteiland.

Wedstrijdvolgorde vastgelegd

In 2013 is voor het laatst de volgorde van wedstrijden veranderd. De wedstrijd op Elahuizen werd altijd op de tweede dinsdag gezeild, maar werd verplaatst naar de vrijdag ervoor, een dag voor de wedstrijd op het IJsselmeer bij Stavoren. De SKS besloot in 2016 om de zeilvolgorde voor 10 jaar vast te stellen. De commissie van het skûtsje van Langweer wilde toen Elahuizen weer terug naar de tweede dinsdag, de vereniging besloot toen om niet aan de wedstrijdvolgorde te tornen en die direct vast te stellen om te voorkomen dat er ieder jaar wordt gediscussieerd over de volgorde.

Voorzitter René Nagelhout van de SKS ziet niets in het aanpassen van de volgorde. Hij blijft bij de afspraak die de SKS heeft gemaakt. ,,Wy binne der no ek gjin foarstanner fan om de folchoarder oan te passen, mar it kin gjin kwea om fan de leden te hearren hoe’t sy deroer tinke.’’ Om die reden wordt er ook niet gestemd over het verzoek van Leeuwarden, maar behandeld als een ingekomen stuk.

Nieuws

menu