Wolvegaster wil met pomp water te lijf, Wetterskip ligt dwars

De wandtegel met het beeldmerk van de Raad van State in Den Haag. FOTO ARCHIEF

Akkerbouwer Martien Koopstra uit Wolvega ligt al vier jaar overhoop met het Wetterskip Fryslân over wateroverlast op 10 hectare van zijn grasland.

Hij heeft daar genoeg van en stapte vrijdag stapte naar de Raad van State voor een oplossing. ,,Na elke grote regenbui verzuipen we daar’’, zei Koopstra tegen de rechter. Hij zegt met zijn grond op het laagste punt te zitten van de hele omgeving. Op eigen kosten wil hij een pomp kopen en een extra sloot graven om overtollig regenwater te kunnen afvoeren.

Het Wetterskip wil geen watervergunning geven voor een tijdelijke en plaatselijke ingreep. ,,Wij doen niet aan postzegelbeheer’’, zei een woordvoerster.

Wetterskip Fryslân erkent het waterprobleem in het gebied dat De Ontginning heet, maar wil het breder aanpakken door sloten te verbreden. Daar is grond van boeren en andere eigenaren voor nodig. Hierover wil het Wetterskip keukentafelgesprekken gaan voeren met de inwoners van het gebied. Door corona is daar vertraging in ontstaan.

Volgens het Wetterskip verplaatst Koopstra de wateroverlast als hij gaat pompen naar een ander laagste putje. Omdat het om veengebied gaat kan het lokaal wegpompen van water ook zorgen voor inklinking. Het land van Koopstra komt volgens het Wetterskip dan nog lager te liggen en dan is de akkerbouwer verder van huis.

Koopstra zegt dat hij geen veengrond heeft maar zand, dus inklinking zal niet gebeuren. Het gaat hem om ook niet om het verlagen van het grondwaterpeil maar om het periodiek afvoeren van regenwater. Hoe de Raad van State hier over denkt wordt over een aantal weken bekend.

Nieuws

menu