'Wol heit noch kofje?' Docent Gerbrich de Jong uit Burgum onderzoekt hoe Friezen elkaar aanspreken

‘Wol heit noch in bakje kofje?’ Veel Friezen spreken hun ouders aan in de derde persoon en Gerbrich de Jong (33) onderzoekt waarom.

Gerbrich de Jong.

Gerbrich de Jong. Foto: NHL Stenden/Friso Bruins

Het lijkt de ideale middenweg tussen ‘u’ en ‘jij’, maar buitenstaanders kijken er vaak raar van op: de aanspreekvorm in de derde persoon.