Winnend BBB stuurt verkenner met 'iepen blik' langs mogelijke partners in Wetterskip Fryslân: 'Wy slute net ien partij út'

BBB stormde donderdag met zeven zetels Wetterskip Fryslân binnen. Een agrarisch/conservatieve bestuurscoalitie ligt opnieuw voor het oprapen. Maar dat is geen automatisme, volgens BBB.

Midden: dijkgraaf Luzette Kroon (links) in gesprek met lijsttrekker Alice van Gosliga van BBB. Aan de linkerzijde Sjoerd Galema (CDA). Foto: Jacob van Essen

Midden: dijkgraaf Luzette Kroon (links) in gesprek met lijsttrekker Alice van Gosliga van BBB. Aan de linkerzijde Sjoerd Galema (CDA). Foto: Jacob van Essen Foto: JACOB VAN ESSEN

,,We stean echt hielendal iepen’’, verzekerde lijsttrekker Alice van Gosliga van de BoerBurgerBeweging, vlak nadat de verpletterende entree van BBB in het waterschap donderdagochtend bekend werd. ,,In foarkar foar in bepaalde koälysje hawwe we noch net. Echt, wy slute net ien partij út.’’ De BBB-verkenner gaat met ,,in iepen blik’’ langs de andere partijen, beloofde de melkveehouder uit Schettens.