Van Songfestival tot menstrueren: dit zijn de winnaars van LC Toptalent 2022. 'Ik denk dat heel veel mensen dit niet weten'

Tijdens de finale van LC Toptalent werden ogen geopend en taboes doorbroken. De werkstukken over het Songfestival, menstrueren, bruinvissen en de knokploeg van Sexbierum vielen in de prijzen.

De winnaars van LC Toptalent (vlnr) Mayke Holtrop, Dyanne Kloosterman, Noah Tol, Jacob IJsselstein, Marja Heldeweg, Sanne Lubbers en Bente Rondaan.

De winnaars van LC Toptalent (vlnr) Mayke Holtrop, Dyanne Kloosterman, Noah Tol, Jacob IJsselstein, Marja Heldeweg, Sanne Lubbers en Bente Rondaan. Foto Hoge Noorden/Jacob Van Essen

,,Douze points’’, riep jurylid Engelien Reitsma van RUG Campus Fryslân woensdagavond al meteen na de presentatie van Noah Tol uit Heerenveen en Jacob IJsselstein uit Langezwaag. Uitgedost als Songfestivaliconen Vjerka Serdjoetsjka en Conchita Wurst waren de twee vwo’ers van osg Sevenwolden Fedde Schurer de hekkensluiters van de finale van LC Toptalent in schouwburg De Harmonie in Leeuwarden. De dertien beste werkstukken uit het voortgezet onderwijs in Friesland kwamen voorbij.