Windpark Nij Hiddum-Houw haalt het bij rechter

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Nuon en windboer Sjoerd Mensonides mogen het windpark Nij Hiddum-Houw aanleggen. De Raad van State vindt alle bezwaren van Stichting Hou Friesland Mooi, de Waddenvereniging en de IJsselmeervereniging ongegrond.

De ruimtelijke inpassing van het windpark, aangevochten door de stichting, voldoet volgens de rechter aan de regels. Het beoogde windpark - met negen molens van maximaal 188 meter hoogte - is geen ongeoorloofde inbreuk op de natuur en beschermde diersoorten in de omgeving, aldus de uitspraak.

Het project is goed voor ruim 40 megawatt windvermogen, waarvan na sanering van bestaande turbines 36 MW meetelt voor het Friese aandeel in de windstroomproductie op land.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Windenergie