Windpark Fryslân is met 89 turbines een bron van vermogen | vijf vragen

Windpark Fryslân levert met zijn 89 turbines in het IJsselmeer de Friese burger een opbrengst van 6 miljoen euro op door het minderheidsbelang van de provincie. Wat moet de provincie doen met dit geld of kan het belang beter worden verkocht? Provinciale Staten buigen zich daar woensdag over. Hoe zit het ook alweer met het windbedrijf dat in 2021 van start ging?

Windpark Fryslân in het IJsselmeer.

Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Foto: Niels de Vries

Wat is Windpark Fryslân?