Willem Lodewijk (Us Heit) was een belangrijke strateeg, maar neefje Maurits kreeg alle eer

De Friese stadhouder Willem Lodewijk (Us Heit) was misschien wel de belangrijkste strateeg van de Tachtigjarige Oorlog. Zijn ‘Hollandse’ neefje Maurits kreeg echter alle eer. Hoog tijd om dit onrecht te herstellen.

War Room (schatkamer) van Willem Lodewijk bij het HCL.

War Room (schatkamer) van Willem Lodewijk bij het HCL. Foto: Niels Westra

Iedereen kent Willem van Oranje, vader des vaderlands. Toen hij in 1584 werd vermoord, moest iemand zijn taak overnemen in de strijd tegen de gevreesde Spaanse koning Philips II. Dat was prins Maurits, zo leren onze geschiedenisboekjes. Hij versloeg de Spanjaarden in de Tachtigjarige Oorlog en bracht ons land zelfstandigheid.