Wiebo de Vries is de lijsttrekker van ChristenUnie voor de statenverkiezingen

ANP

Wiebo de Vries uit Donkerbroek is voor de ChristenUnie de lijsttrekker voor de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

De Vries is sinds 2011 statenlid en de huidige fractievoorzitter van de partij. Het bestuur toont zich tevreden met de manier waarop De Vries te werk gaat. ,,Hij bedrijft politiek op een aansprekende manier en stelt thema’s aan de orde die van belang zijn voor de toekomst van Fryslân.''

De Vries zegt zich te willen inzetten voor een Friesland waarin iedereen meetelt. ,,In Friesland hebben we veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf waar we trots op mogen zijn. Ik wil me dan ook gaan inzetten voor investeringen in innovatie en goede bereikbaarheid.''

Matthijs de Vries uit Leeuwarden is de nummer twee op de lijst, gevolgd door Dennis de Calonne uit Drachten.

Wetterskip

Voor de verkiezingen van Wetterskip Fryslân is Egbert Berenst uit Drachten voorgedragen als lijsttrekker voor de ChristenUnie. Deze verkiezingen worden net als de statenverkiezingen op 20 maart gehouden.


Op nummer twee staat Dirk-Jan Kuiken uit Leeuwarden, gevolgd door Klaas Antuma uit Buitenpost.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Verkiezingen 2019