Wiebes belooft beter overleg over gaswinning Waddenzee

Wiebes erkende tijdens zijn werkbezoek de stapelende werking van economische activiteiten en klimaatissues op het getijdengebied van de Waddenzee.

Wiebes erkende tijdens zijn werkbezoek de stapelende werking van economische activiteiten en klimaatissues op het getijdengebied van de Waddenzee. Foto: Marcel van Kammen

Mijnbouwminister Eric Wiebes wil meer en beter in gesprek met de Waddenvereniging over de nadelige gevolgen van gas- en zoutwinning voor de Waddenzee.

,,Dat is er de afgelopen jaren iets te weinig van gekomen’’, zei hij maandag tijdens een werkbezoek aan Moddergat en Wierum. Dat bezoek kwam er mede op aandringen van de Tweede Kamer. Directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging reageerde opgetogen. ,,Dizze minister fertsjinnet in komplimint.’’ De vereniging heeft nu geen structureel overleg met het ministerie van Economische Zaken. In mijnbouwkwesties staan beide partijen geregeld lijnrecht tegenover elkaar.

Dalende zeebodem

Wiebes erkende tijdens zijn werkbezoek de stapelende werking van economische activiteiten en klimaatissues op het getijdengebied van de Waddenzee. Ook dat was voor het eerst. Hij wil met zijn collega-ministers om tafel om ,,it alderbeste foar it Waad te besprekken’’. Door gas- en zoutwinning kan de zeebodem dalen. Als tegelijk de zeespiegel stijgt komt de zandplatenstructuur te vaak onder water. En daarmee verkleint het foerageergebied van Wadvogels.

Lees ook | Wadlooptocht met minister Eric Wiebes eindigt in waterballet

In Wierum ging de minister in gesprek met bewoners en bestuurders. De regio krijgt de komende tien jaar 60 miljoen euro als de gaswinning vanuit Ternaard daadwerkelijk start. De handtekening hiervoor is nog niet gezet. Wiebes informeerde zich over de proef met het zogenoemde Omgevingsproces Ternaard. Bewoners mogen meepraten over zaken als schadeafhandeling en communicatie. ,,We vinden het allemaal een zinvol experiment’’, zei hij. ,,Het is een goede les. We zien allemaal dat je veel meer bereikt als je op deze manier met elkaar omgaat, dan wanneer je langs elkaar heen leeft.’’ Hij wil het systeem ook elders in Nederland toepassen.

Ik snap hun zorgen

Sommige punten zijn voor verbetering vatbaar. Zo stelden lokale bestuurders in Wierum dat zij te weinig tijd hebben om te reageren op ingewikkelde dossiers. De minister (,,ik snap hun zorgen’’) gaat hiernaar kijken. ,,We zijn een soort recept aan het ontwikkelen om dingen beter met elkaar te doen.’’