Wiebe Wieling zwaait af als voorzitter scholenkoepel OVO Fryslân-Noord

Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling

Wiebe Wieling neemt per 1 januari 2021 afscheid als voorzitter van het college van bestuur van OVO Fryslân-Noord, het samenwerkingsverband tussen OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk.

Wieling was sinds augustus 2009 voorzitter van het college van bestuur van OSG Piter Jelles, na de fusie werd hij dit voor OVO Fryslân-Noord. Hij blijft tot de zomer van 2021 nog een aantal werkzaamheden verrichten voor de organisatie.

Folkert Bangma zal de opvolger worden van Wieling. Hij is sinds augustus 2015 lid van het college van bestuur van OSG Piter Jelles. Samen met Marja de Jonge vormt hij per 1 januari het tweekoppige college van bestuur. De Jonge verlaat deze functie per 1 september 2021, waardoor er weer een vacature ontstaat. De raad van toezicht streeft ernaar om per 1 juni 2021 een vervanger voor De Jonge te hebben gevonden.

„Met de keuze om Folkert Bangma te benoemen als voorzitter borgt de raad van toezicht de continuïteit van de organisatie en is de verwachting dat de overgangssituatie soepel verloopt en er verder gewerkt kan worden aan een toekomstbestendige organisatie”, stelt Henk Mulder, voorzitter Raad van Toezicht van OVO Fryslân-Noord.

Eerder deze week nam Wieling ook al afscheid van zijn functie als voorzitter van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek. De reden voor zijn vertrek aldaar was een verschil van inzicht binnen het bestuur over het te volgen beleid binnen de vereniging.

Nieuws

menu