Wiebe Wieling treedt af als voorzitter Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek

Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling

Wiebe Wieling is per direct afgetreden als voorzitter van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS). De reden voor zijn vertrek is een verschil van inzicht binnen het bestuur over het te volgen beleid binnen de vereniging.

De huidige vice-voorzitter, Geralt Pots, neemt het stokje tijdelijk over van Wieling, terwijl er naar een opvolger wordt gezocht. Wieling bekleedde de functie sinds het najaar van 2019, toen hij Bert Wassenaar opvolgde.

Wieling is sinds 2009 voorzitter van het College van Bestuur openbare scholengroep Piter Jelles in Friesland. Naast zijn dagelijkse werk is hij onder meer voorzitter van de Koninklijke Vereniging ‘De Friesche Elf Steden’.

De rest van het bestuur van de KFPS zegt het besluit van Wieling te respecteren. „Het bestuur is de heer Wieling dank verschuldigd voor zijn inzet en wenst hem alle goeds voor de toekomst”, stelt het bestuur.

Nieuws

menu