Wie heeft de teugels in handen bij het KFPS?

Wie heeft de teugels in handen bij het KFPS? Macht, geld en belangen splijten het Friese stamboek.

KFPS Hengstenkeuring in WTC Expo. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

KFPS Hengstenkeuring in WTC Expo. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

En weer is er trammelant binnen het Fries paardenstamboek. Koud tien maanden na zijn aantreden pakte voorzitter Wiebe Wieling in oktober zijn biezen. Reden: ,,Een verschil van inzicht binnen het bestuur.” Vice-voorzitter Geralt Pots nam het stokje van hem over, maar ook hij gooide de handdoek in de ring. Samen met bestuurslid Sieneke Mekkes trad hij begin deze maand af. Reden: ,,Een verschil van inzicht over de hengstenkeuringsjury.”

Heibel over een nieuwe overlegstructuur tussen bestuur, stamboekorganisatie en hengstenkeuringsjury is de angel in het nieuwste conflict. En die is er nog niet uit. Woensdagavond steken leden en bestuur van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS) online de koppen bij elkaar.

Herrie in de tent

De jurytwist zorgt deze keer voor herrie in de tent, maar is slechts een schakeltje in een ketting van onvrede binnen het stamboek. Er woedt – en dat is niet voor het eerst in de geschiedenis van het KFPS – een politiek machtsspel. Eigenlijk is elke ruzie terug te leiden naar de simpele vraag: wie is de baas?

Het KFPS is een vereniging van fokkers en liefhebbers van het Friese paardenras, in de basis vergelijkbaar met een sierkippenclub. Met dat verschil dat er bakken geld in rondgaan. Een goedgekeurde Friese dekhengst is een fortuin op vier benen. Gevolg: de belangen zijn groot. Wat in de basis een gezellig paardenclubje is, is in de praktijk een vereniging die als een professioneel bedrijf moet worden geleid. En daar schort het aan.

Dekbrevetten

De hengstenjury bepaalt welke dieren goed genoeg zijn om de nieuwe vaders van het kwetsbare Friese ras te worden. Op basis van hun autonome oordeel en bindend advies aan het bestuur worden dekbrevetten uitgegeven. Een goedgekeurde dekhengst is een financiële klapper voor een eigenaar.

Critici vinden het tijd voor een betaald jurykorps dat transparante keuzes maakt, met jonge vernieuwende mensen. Keuren is de corebusiness van het stamboek en er is genoeg geld om profs aan te stellen. De huidige hengstenjury is in hun ogen een vastgeroest clubje dat al 25 jaar de dienst uitmaakt. Twee discutabele dekbrevetten hebben die kritiek alleen maar versterkt.

Boet 516

De ledenraad vindt dat de hengst Boet 516 (Jouwe) nooit had mogen worden goedgekeurd. Het paard lijdt aan cornage, een erfelijke aandoening. Eerder was er commotie over de hengst Siert 499 (Dries) die werd toegelaten tot de dekdienst. Het paard heeft witte vlekjes, een doodzonde in het gitzwarte ras. Het leverde het bestuur een gele kaart op van de ledenraad.

Een onafhankelijk oordeel is onmogelijk bij een jurysport, maar transparantie, een helder toetsingskader en duidelijke verantwoordelijkheden, maken het wel inzichtelijker. Daar loopt het spaak. De juryleden worden in het zadel gehouden door het bestuur.

Slingerend paard

Leden durven zich niet uit te spreken, bang afgerekend te worden in de keuringsring. Directeur Ids Hellinga trekt ondertussen autoriteit naar zich toe en duikt in gaten waar bestuur en ledenraad ruimte laten of steken laten vallen. Het stamboek is verworden tot een slingerend paard met meerdere menners op de bok die aan elkaars leidsels trekken.

Zolang de structuur blijft zoals die is, zal er een keer in de vijf, zes jaar een nieuwe etterbult ontstaan die openbarst. Het wordt tijd dat de teugels weer stevig in handen worden genomen, want strijd helpt het Friese paard niet vooruit.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Analyse