Wetterskip zoekt rek in waterregels EU

Hoeveel rek zit er in Europese milieuregels? Bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) kijken Wetterskip Fryslân en provincie of ze wegkomen met een afgeslankt pakket aan maatregelen.

De stuw IJkenverlaat in de Noordwoldervaart bij De Hoeve die in KRW-verband is voorzien van een vispassage.

De stuw IJkenverlaat in de Noordwoldervaart bij De Hoeve die in KRW-verband is voorzien van een vispassage. Foto LC

Het streven is om tot 2027 een slordige 55 miljoen euro te steken in de waterkwaliteit van 24 Friese beken, vaarten en meren die onder de KRW vallen en al jaren serieus worden bemonsterd. Het geld wordt besteed aan een natuurvriendelijker inrichting en beheer en aan het terugdringen van de instroom van meststoffen en verontreiniging.

Nieuws

menu