Wetterskip wil dat provincie opdraait voor kosten voor verleggen rioolpersleidingen

FOTO ARCHIEF LC

FOTO ARCHIEF LC

Het Wetterskip Fryslan wil dat de Raad van State de knoop doorhakt over wie moet opdraaien voor de kosten van het verleggen van rioolpersleidingen. Het Wetterskip spreekt van een „principiële vraag” maar heeft al wel een bedrag in het hoofd wat het bij de provincie Fryslân wil claimen: 800.000 euro.

Het verleggen van de rioolpersleidingen was noodzakelijk door de werkzaamheden aan de Centrale As en de N381. De kosten zijn voor het Wetterskip hoog opgelopen waardoor ze niet meer onder het normale maatschappelijke risico vallen, vindt het Wetterskip.

Gedeputeerde Staten vinden dat er geen nadeelcompensatie betaald hoeft te worden omdat de rioleringen al meer dan dertig jaar onder de grond liggen. De rechtbank Noord-Nederland is het eens met de provincie, zo blijkt uit een uitspraak van mei vorig jaar. Volgens de rechtbank was het na 33 jaar niet verrassend dat de leidingen eens een keer aan de beurt waren om verlegd te worden.

In zoverre is sprake van een normaal maatschappelijk risico waar het Wetterskip rekening mee had kunnen houden, vindt de rechtbank. Hoe de Raad van State hier in hoger beroep over denkt wordt over circa zes weken bekend.