Wetterskip weigert granuliet voorlopig

FOTO ANP

Zolang er geen uitsluitsel is over de schadelijke effecten van granuliet, gebruikt Wetterskip Fryslân dit materiaal niet in waterkeringen.

Granuliet is een restproduct van de granietverwerking door wegenbouwers. Aan het steenstof wordt een chemisch bindmiddel toegevoegd waarna het als vulmateriaal wordt gebruikt. Dit bindmiddel (polyacrylamide) maakt het gebruik omstreden. Het tv-programma Zembla wijdde twee uitzendingen aan de risico’s voor milieu en gezondheid.

In antwoord op vragen van de PvdA meldt het Wetterskip dat er granuliet is gebruikt in kaden in De Deelen en bij IJlst en Tijnje. Hierin zit het bindmiddel, al beweerde dagelijks bestuurslid Jan van Weperen vorig maand bij Omrop Fryslân het tegendeel. Hij zei gisteren dat hij zich baseerde op informatie die achteraf onvolledig bleek. De kans op verontreiniging is volgens hem klein. Het granuliet is afgedekt met een halve meter klei en teelaarde.

In opdracht van het rijk onderzoekt ingenieursbureau Arcadis de risico’s van granuliettoepassing in een plas bij Tiel. De uitkomsten worden in januari verwacht. Tot die tijd weigert het waterschap aangeboden granuliet. Dan wordt ook bekeken of er in De Deelen nader onderzoek nodig is.

Nieuws

Meest gelezen